Factuur en betalen

Opbouw van de factuur
Op elke factuur staan een factuurnummer en -datum en een betaalkenmerk. Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de factuur staat elke prestatie omschreven met een code. Aan iedere code is een tarief gekoppeld. Met behulp van de codes op de factuur kunt u desgewenst in de tarievenlijst tandheelkunde, opgesteld door de overheid, controleren of de verrichtingen en bedragen op uw factuur juist zijn.

Vergoeding en restfactuur
Wij dienen de factuur voor uw behandeling eerst in bij uw zorgverzekeraar. Wordt uw behandeling niet (volledig) vergoed? Dan ontvangt u van ons een factuur voor het resterende bedrag. De betaaltermijn van onze facturen is 14 dagen.

Terug naar het overzicht